Utvidet kreative tenkeevne med tarotkort

På KAABEE ONLINE KURSET I TAROT mestrer du kunsten å utvide din kreativitet og oppfinnsom. Du lærer å øve deg opp med en meget spesiell for "hjernestorm" ved hjelp av Tarot-kortene.


Har du hatt dager hvor du følte at du ikke fikk utrettet noe?

Dager hvor du gikk rundt og rundt i sirkel? Dager hvor du satt fast, selv om hjulene gikk rundt?

Det har vi alle hatt, men det ville kanskje overraske deg å vite at dette skyldes at vi i virkeligheten ikke visste hvor vi styrte.


Vi fulgte den slagne landevei med skikk, bruk og tradisjon. Vi kom ikke ned til det rette problemet og fant derfor ikke den rette løsningen. Vi brukte, kort og godt, ikke vår kreative tenkeevne. Vi kan sammenlignes med kålormer som kryper etter hverandre som i et kjede. Eller den type ormer som lever i skogen og beveger seg i lange prosesjoner. En leder og de andre følger simpelthen etter med halvlukkede øyne og hodet trykket mot ormen foran seg.


Den store franske naturforsker Jean–Henri Faber fikk etter mange forsøk en rekke kålormer plassert på kanten av en stor blomsterskål. Det lykkes ham å få den første i rekken forbundet med den siste i rekken, slik at de dannet en ring som gikk rundt og rundt i en prosesjon som hverken hadde begynnelse eller ende.

Den store forsker ventet at ormene etter en tid ville bli lei av dette, bli lei å gå i ring og heller finne på noe annet. Men det skjedde ikke.

På grunn av vanen beveget denne levende sirkel seg rundt og rundt på kanten av blomsterskålen i 7 dager og 7 netter. Den ville muligens fortsatt enda lenger, hvis ikke utmattelsen og svakheten hadde meldt seg pga. mangel på mat. Ironisk nok var det tilstrekkelig med føde innenfor sirkelen, men den fortsatte likevel den slagne landevei, drevet av instinkter, skikk og bruk, og i blinde. Vi kan kanskje tilgi kålormen fordi den ikke er utstyrt med den samme hjerne som oss, men likevel.


Det finnes mange kålormer - mennesker som går rundt seg selv, følger vanene i det arbeidet de allerede mestrer. De går med hodet ned og ser i bakken.

Nå kan du lære å bruke Tarot-kortene for å skape kreative problemløsninger, ta effektive avgjørelser og personlig karrière planlegging.

#kreativitet #tarot #tarotkurs #problemløsning #tarotkort

KAABEE MENTAL STUDIO

Skolen for ny innsikt

org.nr. 921 171 064

Stensgt. 27, Oslo - Norway

post@kaabee.com

Les vår personvern her

© 2018 by Kaabee.com

Proudly created with globalwebpartner.com