Glede med Tarotkort

Husk at Tarotkortene ikke er gode eller onde i seg selv. De er symboler som beskriver visse former for energier eller påvirkninger. Det er opp til deg å bruke den informasjonen og din personlige tolking av Tarotkortene til å gjøre bevisste valg i livet ditt.Du vil få stor glede og praktisk nytte av å gjennomføre

Kaabee onlinekurs i tarortkunstPersonlig tolkning av tarot

Det er din klarhet om situasjonen som gir deg kraft til å forme hendelsene i den retning du velger. Denne klarheten kommer fra visdommen fra din indre verden sammen med den tilliten du får til deg selv. Du er ikke et passivt offer når du får innsikt gjennom tarotlesning, men et sterkt, handlende menneske som kan bruke informasjonen kreativt.#kreativitet #tolkningavtarot #tarotkortogenergi

KAABEE MENTAL STUDIO

Skolen for ny innsikt

org.nr. 921 171 064

Stensgt. 27, Oslo - Norway

post@kaabee.com

Les vår personvern her

© 2018 by Kaabee.com

Proudly created with globalwebpartner.com