PARANORMAL SANSING

EN SUNN OG LOGISK FORBINDELSE EKSISTERER

FREMTIDENS VITENSKAP

Et emne som er så uvanlig som ESP - Extrasensory perception - ESP er også kalt med andre navn, f.eks. sjette sans, magefølelse og en anelse, krever visse definisjoner.

 

ESP er vanligvis delt inn i 6 kategorier: Telepati - Kunnskap formidlet fra individ til person uten hjelp av de fem sansene. Clairvoyance - Evne til å få informasjon om et objekt, en person, et sted eller en fysisk begivenhet gjennom ekstrasensorisk oppfatning. Psykokinesi (noen ganger referert til som telekinesi eller tankes kraft over materie) - Psykisk evne som tillater en person å påvirke et fysisk system uten fysisk interaksjon. Prekognisjon - Kunnskap om en fremtidig begivenhet eller situasjon, spesielt gjennom ekstrasensoriske midler. Retrokognisjon (også kjent som postkognisjon) - Kunnskap om en tidligere hendelse som ikke kunne blitt lært eller avledet av normale midler. Mediumship - evnen til å kanalisere døde ånder.


Dette er den offisielle inndelingen i dag. For 100 år siden var også hypnose oppført på listen over parapsykiske fenomener.
Når betegnelsen PSI er valgt, er det for å gi fenomenene et nøytralt navn. PSI er den 23.bokstav i det greske alfabetet, første stavelse er psyke, psykiatri og psykedelisk.

 

Men den mest vanlige betegnelsen er ESP (paranormal sansing), og du vil sannsynligvis høre at de fleste bruker dette når de snakker om disse fenomenene.

La oss se nærmere på begrepet Prekognisjon, som betyr å vite på forhånd, d.v.s. å motta informasjon om fremtiden. 

 

Dersom forskningen skulle vise at Prekognisjon eksisterer og kan brukes i forretningslivet, vil det være en evne som kan brukes på alle nivåer. 

 

Hvis Prekognisjon kan hjelpe toppsjefen i et firma til å ta den riktige avgjørelsen i det riktige øyeblikket, hjelpe andre til å finne det som passer best, kjøpe det riktige huset, ja selv til å finne den riktige parkeringsplassen på en overfylt gate. Prekognisjon vil være til stor hjelp for oss i vår endeløse spiral av avgjørelser.

LÆR AV NORGES MEST KREATIVE INNEN TAROT TOLKNING  

Kurset inkluderer alt materiale og oppgaver som en av Norges mest kreative Tarot tolkerr veileder deg videre med, slik at du kan legge tarotkort på deg selv, dine venner og andre du kjenner.

Du lærer å bruke Tarot-kortene for å få tilgang til indre visdom, lære deg selv bedre å kjenne - ikke bare for å forutsi fremtiden.

Hvis du søker nye tilnærminger til helbredelse, velvære og åndelighet er Tarot-kortene bli et nytt verktøy til selvinnsikt

Kjærlighet, karriere, familie og økonomi finn ut hva tarot-kortene skjuler for deg.
Når du lærer deg den gamle visdommen tarot gjemmer, trener du opp din egen intuisjon og kan ta riktigere og mer bevisste valg.
Tarot brukes i dag av stadig flere mennesker. Det er et utmerket verktøy for å finne kreative løsninger på problemer. 
Alle kan lære å tolke tarot, for å hjelpe seg selv og andre til et rikere liv på alle plan.

Kortene gir på magisk måte veiledning om viktige livsområder som kjærlighet, familie, helse, karriere og penger.

Kurt Bai

Kreativ leder i Mental Trening  

 

Som forfatter har han en omfattende produksjon av bøker der han har tatt for seg så forskjellige emner som salgsledelse, økonomi, autosuggesjon, underholdning, hukommelse- og leseteknikk, kosthold og trening, men det har hele tiden vært en overordnet fellesnevner: Personlig utvikling.

 

For å se Kurt Bai bokutgivelser, gå til: http://www.bailinenorge.no/kurt-bai/
Kurt Bai er grunnleggeren av franchisekjeden Bailine. Han har medvirket til etablering av hundrevis av virksomheter rundt om i verden, de fleste i Skandinavia.

Hans grunntanke er at alle mennesker sitter inne med betydelige evner som de ikke gjør bruk av. Mennesket er en fantastisk skapning, men dessverre mangler det en «bruksanvisning». Bøkene og kursene er slike bruksanvisninger.

KAABEE MENTAL STUDIO

Skolen for ny innsikt

org.nr. 921 171 064

Stensgt. 27, Oslo - Norway

post@kaabee.com

Les vår personvern her

© 2018 by Kaabee.com

Proudly created with globalwebpartner.com