GJØR DINE SANSER MER FØLSOMME

HVORDAN SKAL DU ÅPNE DINE SKJULTE TALENTER OG GJØRE DEM LØNNSOMME

KAN DU TRENE DEG OPP TIL Å BRUKE INTUISJON OG PSI-EVNER?

SKAL MAN FORSØKE Å UTVIKLE INTUITIVE- OG PSI-TALENTER, ER DET IKKE NOK Å FORTELLE SEG SELV AT MAN SKAL SLAPPE AV. EN MER NØYAKTIG METODE ER VIKTIG

Prinsipielt kan det kreative potensialet i sinnet utnyttes ved hjelp av en todelt metode. Det første er å prosjektere det ønskede resultat inn i fremtiden. Det andre er å roe ned sinnet for å motta løsningene. Den første metoden er aktiv - visualisere sluttmålet og programmere hjernen. Den andre er mer passiv - en form for våken avslapping. Denne metoden kan sammenlignes med spørsmål og svar, eller det å be og det å meditere. I bønn er det et ønske som gis, i meditasjon er det svaret en lytter etter.


Når man skal frigjøre intuitiv og finne prekognitiv løsning, kan en bruke følgende tre skritt:

 

1. Tro - velge å ha en ukritisk tro på at prekognisjon og andre PSI-kanaler kan virke for deg.​
2. Fokuser - slå av det logiske sinns kritiske vurderingsevne.​
3. Slapp av - oppnå fysisk og mental avspenning som gir deg direkte kontakt med ditt underbevisste sinn.​

 

Vær klar over at PSI (eller ESP) ikke har noe med overtro å gjøre. I kurset vil du få nye kunnskaper om både overtro og undertro.

Betegnelsen "underbevisstheten" er sannsynligvis feilaktig. Nyere forskning innen ESP og PSI viser at den såkalte underbevisstheten som dirigerer alle automatiske kroppsfunksjoner og styrer PSI-informasjoner i virkeligheten har mye mer visdom enn det bevisste sinn. Det såkalte bevisste sinn ville være mer riktig uttrykt med ordet underbevisst, siden kun en liten prosent av kroppens persepsjoner noen gang når bevisstheten. Dette kurset vil gi deg de ferdigheter og kunnskaper du trenger for å skape forbindelse med underbevisstheten.

 

Idéen at PSI kan hjelpe oss oftere enn vi er klar over ble testet i laboratoriet av Dr. Rex Stanford. Forsøkspersonene ble bedt om å gjengi en historie som var fortalt dem. Noen av detaljene var uriktige, men likevel husket nok til å kunne gi viktige informasjoner. Ingen visste at de testet PSI. De hadde ingen idé om at han ville bruke PSI. De trodde bare at de testet hukommelsen. Det fantes ingen måte deltakerne kunne komme med riktig informasjon på uten ved hjelp av psykiske evner. Dette var prekognisjonstest og de riktige data var ikke lagt inn i historien før etter at personene hadde beskrevet hva den skulle inneholde. 

 

PSI som en usynlig og likevel høyt aktiv partner, kan hjelpe oss i forskjellige situasjoner, ifølge dr. Stanford. Blant disse er den underbevisste "timing"-mekanismen, som helt uventet får oss på det riktige stedet til den riktige tiden, og til å glemme og huske, f.eks. glemme å poste et brev som senere viste seg å kunne påvirke en avtale i negativ retning. Som psykolog la også dr. Stanford merke til at denne PSI-mekanismen kan misbrukes av noen til å "bevise" at de inkompetente, ikke gode nok eller at de er utsatt for en serie med uhell.

 

Tenkingen er den prosess som gjør det mulig for deg å bli det du virkelig er. Når du ser på en person, ser du hans ansikt, hans hender, hans kropp, hans ben. Men du ser ikke selve personen. Du ser det fysiske ytre skallet, ikke den mystiske usynlige kraften som finnes inne i oss - psyken, sinnet. Sinnet er uten tvil hvert eneste menneskes potensielle kraft. Ja, det er den sterkeste potensielle kraft som finnes i universet. Den har evne til å kunne forme vårt liv til det gode eller det vonde, til lykke eller depresjon, mislykkelse eller suksess, rikdom eller fattigdom, helse eller sykdom. I dag er det få som har brukt denne kraften fullt ut. De fleste bruker bare en liten brøkdel av den totale mentale kapasitet.

Kurt Bai

Kreativ leder i Mental Trening  

 

Som forfatter har han en omfattende produksjon av bøker der han har tatt for seg så forskjellige emner som salgsledelse, økonomi, autosuggesjon, underholdning, hukommelse- og leseteknikk, kosthold og trening, men det har hele tiden vært en overordnet fellesnevner: Personlig utvikling.

 

For å se Kurt Bai bokutgivelser, gå til: http://www.bailinenorge.no/kurt-bai/
Kurt Bai er grunnleggeren av franchisekjeden Bailine. Han har medvirket til etablering av hundrevis av virksomheter rundt om i verden, de fleste i Skandinavia.

Hans grunntanke er at alle mennesker sitter inne med betydelige evner som de ikke gjør bruk av. Mennesket er en fantastisk skapning, men dessverre mangler det en «bruksanvisning». Bøkene og kursene er slike bruksanvisninger.

LÆR AV NORGES MEST KREATIVE INNEN TAROT TOLKNING  

Kurset inkluderer alt materiale og oppgaver som en av Norges mest kreative Tarot tolkere veileder deg videre med, slik at du kan legge tarotkort på deg selv, dine venner og andre du kjenner.

KAABEE MENTAL STUDIO

Skolen for ny innsikt

org.nr. 921 171 064

Stensgt. 27, Oslo - Norway

post@kaabee.com

Les vår personvern her

© 2018 by Kaabee.com

Proudly created with globalwebpartner.com